Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław

Konkursy ofert na świadczenia zdrowotne

Data - przedmiot postępowania 

19.07.2024r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-          Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu –wyłącznie kierowca z kategorią C  (szacunkowo łącznie 1 000 godzin miesięcznie).

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce/konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 31 lipca 2024 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 31 lipca 2024 roku o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01.09.2024 r. do 31.03.2025 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie_o_konkursie_Ratownik  Medyczny_19-07-2024.pdf

Regulamin_przeprowadzania_konkursu_ofert_19-07-2024.pdf

SWKO_-_Ratownik_med_rat_med_-kierowca.pdf

Załącznik nr_1_-_formularz_ofertowy_-_rat-med-kierowca.pdf

Załącznik nr_2_do_SWKO_projekt__umowy_rat-_med-.pdf

załącznik nr_1_-_formularz_ofertowy_-_rat-med-kierowca.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data - przedmiot postępowania 

19.07.2024r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024,  poz. 799 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 146)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Lekarz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim,  ul. Prof. M. Raciborskiego 2A,  w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 48 godzin i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji  (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. do godziny 10:00  w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim  przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 31 lipca 2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 31 lipca 2024 r. o godzinie 10:30 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01.09.2024 r. do 31.03.2025 r.                                       

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie,  o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR,  na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie lekarz systemu.pdf

Regulamin_przeprowadzania_konkursu_ofert_lekarz_systemu_2024.pdf

SWKO_-_Lekarz_systemu.pdf

Załącznik nr_1_-_formularz_ofertowy_-_lek-_systemu.pdf

Załącznik nr_2_-_projekt_umowy_Lekarz_systemu.pdf

Oświadczenie_o_niekaralności.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS ROZSTRZYGNIETY

Data - przedmiot postępowania 

29.05.2024r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023,  poz. 991 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2561)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Lekarz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim,  ul. Prof. M. Raciborskiego 2A,  w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 48 godzin i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim  przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 17 czerwca 2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 17 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01.07.2024 r. do 31.03.2025 r.                                       

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie,  o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki  dokumentacji konkursowej (do pobrania):

Konkurs_-_Lekarz_systemu 29.05.2024 .zip

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS ROZSTRZYGNIETY

Data - przedmiot postępowania 

28.05.2024r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C

 

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A,  w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-          Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu –wyłącznie kierowca z kategorią C  (szacunkowo łącznie 1 000 godzin miesięcznie).

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin  i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce/konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 12 czerwca 2024 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 12 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01.07.2024 r. do 31.03.2025 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki  dokumentacji konkursowej (do pobrania):

KONKURS _RATOWNIK 28-05-2024.zip

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Data - przedmiot postępowania 

13.05.2024r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C

 

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-          Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu –wyłącznie kierowca z kategorią C  (szacunkowo łącznie 1 000 godzin miesięcznie).

 

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce/konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 27 maja 2024 roku do godziny 11:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 27 maja 2024 roku do godziny 11:00.

 

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 27 maja 2024r. o godzinie 12:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 10.06.2024 r. do 31.03.2025 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

 

Pliki  dokumentacji konkursowej (do pobrania):

KONKURS_RATOWNIK_MEDYCZNY_13-05-2024.zip

 

protokół z postępowania konkursowego z dn. z_27-05-2024r.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Data - przedmiot postępowania 

25.03.2024r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C

 

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-          Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu –wyłącznie kierowca z kategorią C  (szacunkowo łącznie 1 000 godzin miesięcznie).

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce/konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 09 kwietnia 2024 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 09 kwietnia 2024 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 09 kwietnia 2024r . o godzinie 10:30 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01.05.2024 r. do 30.06.2026 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki  dokumentacji konkursowej (do pobrania):  Konkurs ofert  z dnia 25.03.2024 - Ratownik_medyczny.zip

protokół z postępowania konkursowego z dn 19-04-2024r.pdf

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Data - przedmiot postępowania 

15.02.2024r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi: 

Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu –wyłącznie kierowca z kategorią C  (szacunkowo łącznie 1 000 godzin miesięcznie).

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin  i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce/konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 29 Lutego 2024 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 29 lutego 2024 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 01 marca 2024r . o godzinie 12:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2026 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania): Konkurs ofert z dnia 15-02-2024 - Ratownik_medyczny.zip

Data, dn. 15.02.2024 r.

 

Data - przedmiot postępowania 

15.02.2024r.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 991 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim
ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Lekarz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. Prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 48 godzin i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.
Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 29 lutego 2024 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 01 marca 2024 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.
Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania): Konkurs_ofert_z_dnia_15-02-2024_-_Lekarz_systemu.zip

Pruszcz Gdański, dn. 15.02.2024r.

 

KUNKURS BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

Data - przedmiot postępowania

31.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

                                                                                                                                                                                                                        ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                                                                                                                                                                                                   Pielęgniarka/Pielęgniarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Szacunkowa ilość godzin do zakontraktowania średnio w miesiącu:

− Pielęgniarka/Pielęgniarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – +/- 600 godzin

Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce/konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 09.02.2024 r. do godziny 14:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Prof. M. Raciborskiego 2 A lub przesłać pocztą w terminie  do dnia 09.02.2024 r. do godziny 14:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 12 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresie zostaną zawarte na okres od 01 marca 2024r. do 30 czerwca 2024r. z możliwością przedłużenia *

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

* Przedłużenie umowy uzależnione jest od przedłużenia umowy kontraktowej z NFZ.

 

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania):

KONKURS_OFERT_Z_DNIA_31-01-2024_-_PIELĘGNIARKA_NOCNEJ_I _ŚWIĄTECZNEJ_OPIEKI_ZDROWOTNEJ.zip

 

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Data – Przedmiot postępowania

08.12.2023

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 991 z zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

                          1.         Lekarz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A,  w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej.                   

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 48 godzin i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz   w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim  przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 marca 2025 roku* 

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie,  o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

* Z zastrzeżeniem oferentów składających po raz pierwszy ofertę w podanym zakresie – umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2024 roku do dnia 31.03.2024 roku. 

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania): Konkurs_ofert_z_dnia_08-12-2023_-_Lekarz_systemu_PRM.zip


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Data – Przedmiot postępowania

27.11.2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

                          1.         Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A,  w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-          Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu –wyłącznie kierowca z kategorią C  (szacunkowo łącznie 1 000 godzin miesięcznie).

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 200 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 11.12.2023 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 11.12.2023 roku do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 11.12.2023 roku o godzinie 10:30 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01.01.2024 roku do 31.03.2025 roku * 

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

* z zastrzeżeniem oferentów składających po raz pierwszy ofertę w podanym zakresie – umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2024 roku do  31.03.2024 roku.

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania): Konkurs_ofert_z_dnia_27-11-2023_-_dokumenty_-_Ratownik_medyczny. Pielegniarka.zip

 


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 

Data – Przedmiot postępowania
03.10.2023 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.)oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

                          1.         Ratownik medyczny/ Pielęgniarka/arz systemu –kierowca z kategorią C

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-          Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C (szacunkowo łącznie 600 godzin miesięcznie).

 

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 180 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” –załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.

 

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 11.10.2023 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 11.10.2023 roku do godziny 10:00.

 

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 11.10.2023 roku o godzinie 10:30 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01.11.2023 roku do 31.03.2025 roku* 

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu.Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl/konkursy/ oraz w BIP-ie.

* z zastrzeżeniem oferentów składających po raz pierwszy ofertę u Udzielającego zamówienia w podanym zakresie – umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2023 roku do  31.01.2024 roku.

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania): Konkurs_ofert_z_dnia_03-10-2023_r-_-_Ratownik_med-Pielegniarka-Kierowca 


KONKURS ZAKOŃCZONY

Data – Przedmiot postępowania
06.06.2023r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

Technik Elektroradiologii w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl. w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość godzin do zakontraktowania wynosi:

  • Technik Elektroradiologii w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej (łącznie 252 godziny miesięcznie)

Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 26 czerwca 2023 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 26 czerwca 2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert w w/w zakresie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 roku. 

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania):czerwiec_2023_Konkurs_Radiotechnicy 

Protokół_z_dnia_27_czerwca_2023_r-_z_postępowania_konkursowego_na_udzielanie_świadczeń_zdrowotnych 


KONKURS ZAKOŃCZONY

Data – Przedmiot postępowania
24.05.2023r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C/A

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl. w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi: Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C/A  - /+ 6 osób (szacunkowo łącznie 1 000 godzin miesięcznie)

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 180 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 05 czerwca 2023 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 05 czerwca 2023 r. do godziny 10:00. 

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 05 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 lipca 2023 r. do 31 marca 2025 roku. 

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania): Konkurs_Uzupełniający_24-05-2023 

 


KONKURS ZAKOŃCZONY

Data – Przedmiot postępowania

07.04.2023r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

                          1.         Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl. w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-          Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca z kategorią C - /+ 6 osób (szacunkowo łącznie 1 000 godzin miesięcznie)

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin i nie więcej niż 180 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami drogą mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 maja 2023 r. do 31 marca 2025 roku. 

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania): Ogłoszenie_konkursu_07-04-2023 


 KONKURS ZAKOŃCZONY

Data – Przedmiot postępowania

21.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                          1.          Lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

                          2.          Pielęgniarka/Pielęgniarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl w zakładce /konkursy/, BIP.

Szacunkowa ilość godzin do zakontraktowania średnio w miesiącu:

-        Lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej –  +/- 228 godzin

-        Pielęgniarka/Pielęgniarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej –  +/- 184 godzin

 

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 48 godzin (dla lekarza NiŚOZ), 84 godziny (dla pielęgniarki/rza) i nie więcej niż 184 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl  (w zakładce /konkursy) oraz w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 28 października 2022 r. do godziny 14:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  w Pruszczu Gdańskim przy ul. Prof. M. Raciborskiego 2 A lub przesłać pocztą do dnia 28 października 2022 r. do godziny 14:00.

 

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 31 października 2022 r. o godzinie 10:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  w Pruszczu Gdańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na czas określony od  dnia 07 listopada 2022 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie,  o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

 

 

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania)


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

Data – Przedmiot postępowania

20.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1285 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                          1.         Ratownik medyczny - kierowca / Pielęgniarka/arz systemu - kierowca.

 

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr  tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl. w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość godzin do zakontraktowania wynosi:

-      Ratownik medyczny - kierowca / Pielęgniarka/arz systemu – kierowca   - szacunkowa miesięczna ilość 360 godzin

Prawo Jazdy kategorii C (z wkładką na pojazdy uprzywilejowane)

 

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz   w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  w Pruszczu Gdańskim  przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 28 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.

 

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 Lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 roku.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie,  o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

 

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania)


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

Data – Przedmiot postępowania

06.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                          1.         Lekarz systemu

 

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl. w zakładce /konkursy/ BIP.

Przewidywana ilość godzin do zakontraktowania wynosi:

-        Lekarz systemu                                                                                         - szacunkowo łącznie 160 godzin/mies.

 

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 48 godzin i nie więcej niż 168 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz  w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim  przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 20 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.

 

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 roku.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie,  o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

 

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania)

 


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Data – Przedmiot postępowania

07.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 711 z zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1285 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                          1.         Lekarz systemu

 

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl. w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-        Lekarz systemu                                                                                         - 7 osób (szacunkowo łącznie 744 godzin/mies.)

 

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 48 godzin         i nie więcej niż 168 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz   w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 18 marca 2022 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim  przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 18 marca 2022 r. do godziny 10:00.

 

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 18 marca 2022 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 roku.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie,  o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

 

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania)

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i zakończeniu postępowania 


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Data – Przedmiot postępowania

23.02.2022 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 711 z zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1285 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim

ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

                          1.         Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu

                          2.         Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu - kierowca.

 

Na obszarze działania Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych i zaprasza do składania ofert. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzupełniającego, tj. SWKO można zapoznać się w Biurze SPPR w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2A, w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku, nr  tel. 58 773-30-30 oraz na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl. w zakładce /konkursy/, BIP.

Przewidywana ilość umów do zakontraktowania wynosi:

-        Ratownik medyczny / Pielęgniarka/arz systemu                 - 25 osób (szacunkowo łącznie 4464 godzin)

-        Ratownik medyczny - Kierowca                                                 - 25 osób (szacunkowo łącznie 4464 godzin)

 

 

Wymiar czasu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu wynosi nie mniej niż 120 godzin     i nie więcej niż 240 godzin miesięcznie. Oferty należy składać na formularzu „OFERTA” – załącznik nr 1 do SWKO, formularz do uzyskania w biurze lub na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl (w zakładce /konkursy) oraz   w BIP.

Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z podaniem adresu do korespondencji (wraz z numerem telefonu kontaktowego), w terminie do dnia 11 marca 2022 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pok. 129) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego  w Pruszczu Gdańskim  przy ul. prof. M. Raciborskiego 2A lub przesłać pocztą do dnia 11 marca 2022 r. do godziny 10:00.

 

Otwarcie ofert na w/w zakresach w konkursie na świadczenia zdrowotne nastąpi w dniu 11 marca 2022 r. o godzinie 11:00 w Biurze Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty, w której upływa termin składnia ofert, poprzez skontaktowanie się z oferentami droga mailową lub w przypadku nieposiadania poczty elektronicznej tradycyjną pocztą – listem poleconym.

Oferent jest związany ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy w w/w zakresach zostaną zawarte na okres od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 roku.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert lub zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu konkursu. Każdorazowo informacja o zmianie,  o której mowa powyżej będzie umieszczona w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPPR, na stronie internetowej www.pogotowiepruszcz.pl /konkursy/ oraz w BIP-ie.

Pliki dokumentacji konkursowej (do pobrania)

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i zakończeniu postępowania 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.